ขั้นตอนการผลิตน้ำดื่ม


เรามีกรรมวิธีการผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน พร้อมระบบกรองน้ำที่มีคุณภาพสูงจากอเมริกา ตั้งแต่การคัดกรองน้ำ

ให้มีความสะอาด บริสุทธิ์ถึง 99.99% จนถึงการวางระบบการบรรจุน้ำดื่มใส่บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบไว้ และปิดฝาพร้อมส่งจำหน่าย

ไปยังตลาดต่อไป

 

 

 

 

 

Sun Green Water

บริการผลิตน้ำดื่ม พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร เราผลิตน้ำดื่มด้วยกรรมวิธีระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส (RO) ซึ่งเป็นการกรองเพื่อให้ได้น้ำดื่มที่มีความบริสุทธิ์ถึง 99.99% เป็นระบบกรรมวิธีการกรองน้ำที่ได้มาตรฐานน้ำดื่มจากสหรัฐอเมริกา หรือ EPA, Drinking Water Standard นอกจากนี้เรายังรับออกแบบฉลากปิดขวดน้ำดื่มให้ฟรีอีกด้วย


Bookmark and Share
คุณนุช 15/106 หมู่ 8 ซ.เสือใหญ่อุทิศ ถ.รัชดาภิเษก
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(O) 02-541-7949(M) 092-283-8724(E) nuchkgn@hotmail.com